Talleres Prevención de Ricos 2016

O longo do mes de outubro estamos celebrando unha serie de talleres para o intercambio de experiencias en materia de prevención de riscos laborais no sector do marisqueo e da pesca artesanal de Galicia.

En primeiro lugar as reunión seran co sector, e finalmente se invitará a administración e o ISSGA, para dar traslado das conclusións dos talleres.

Estas reunións serán coordinadas por “Mar Seguro de Galicia”, que se encarga de facer o traballo de campo e de recompilación das principais demandas.

 

No se admiten más comentarios