TALLERES DE COMERCIALIZACION E TRAZABILIDADE

Estes talleres nacen co obxectivo de recoller as aportacións dos axentes que están implicados no proceso de comercialización para facer unha diagnose da situación actual. Baseándose nas conclusións destes talleres ”Definir as liñas de actuación futuras de cara a implementar unha estratexia global de comercialización para os produtos da pesca e do marisqueo de Galicia”. Para isto seleccionanse os produtos de maior interese comercial para a pesca artesanal e o marisqueo, como base para iniciar o traballo na busqueda de solucións. A partir da posta en común de coñecementos e experiencias. Ano 2015: Dous talleres un de pesca e outro de marisqueo, onde sentaranse as bases para comezar a traballar na busca de melloras comercialización. Ano 2016: Novos talleres para acadar solucións e ferramentas útiles para o sector.
TALLERES 2015
Talleres abertos e participativos
Coa participación de calquera representante dos órganos de goberno ou empregados das confrarías, que aportan o seu coñecemento para reflexionar sobre cara a onde debe orientarse a comercialización dos nosos produtos.
Taller Marisqueo: Bivalvos e percebe
Taller Pesca: Polbo e Peixe


PRESENTACION
CONCLUSIONS


TALLERES 2016
Talleres abertos e informativos
Realizar dous talleres co obxectivo de clarificar e mellorar o escenario actual na comercialización do produtos do mar.
TRAZABILIDADE: Taller de mellora no coñecemento dos elementos que inciden na cadea de valor dos produtos (Calidade e puntos críticos) e o exemplo de certificacións (MSC)
COMERCIALIZACIÓN: Taller que pretende amosar as posibilidades para mellorar a comercialización dos produtos, coñecendo as diferentes ferramentas existentes e os retos na comercialización.

PRESENTACION
VIDEO

No se admiten más comentarios