Seguimento Cuotas

Ós efectos de facer un adecuado seguimento dos TAC´s e Cuotas, podemos ver a continuación un listado excel por especies e zonas que nos permite saber en que nivel de consumo está cada unha destas pesquerías

Regulamento TACs e Cuotas 2016

Cuotas por modalidades España 2016

  Denominacións comerciais

Aperturas e Peches

No se admiten más comentarios