Seminario Final Polbo: Propostas

Como resultado do Seminario Final do Proxecto de “Avaliación da pesquería do polbo 2016”, debatironse diferentes propostas que seran a base dun informe que servirá para achegar unas directrices para mellorar o plan actual.

La Voz de Galicia

 

Resumo aparecido no programa da Televisión de Galicia “Vivir o Mar” o 30 de outubro entre os minutos 15:05 e o 23:12. Intervención do Técnico de OPAGA, Javier Garcia Galdo.

Televisión de Galicia- “Vivir o mar”

 

 

No se admiten más comentarios