Plan Prevención

OPAGA realiza anualmente unha serie de actuacións na prevención de riscos laboráis no sector pesqueiro galego. Gracias á colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar Social actuamos en distintos ámbitos da seguridade e saúde no traballo, especialmente coa realización dunha serie de traballos e manuais relativos a accións concretas nas confrarías e no sector pesqueiro.

estudioavaliacion

         normas prevencion                informe_generico

                        ruidoembarcacions                    guiatraccion                    confrariasembarcacions

                        traballonasas                                        fabricahielo

No se admiten más comentarios