OPAGA

Que é OPAGA?
OPAGA e a organización de productores da pesca artesanal e o marisqueo de Galícia
¿Porque unha organización de productores dentro das confrarías?
As confrarías non poden actuar cos mecanismos da organización común dos mercados.
Porque dende as confrarías se evita a duplicidade organizativa e se mantén a unidade do sector.
¿Que beneficios ten pertencer a OPAGA?
Poden acceder a unha serie de axudas “colectivas”reguladas nos fondos FEP nos distintos eixos prioritarios.
Poden participar nos plans de xestión ou recuperación que sexan obrigatorios por medio de normas de extensión
obrigatorias.
Poden participar no establecemento de prezos para as especies e beneficiarse da súa retirada, no seu caso.
¿Que sector da pesca está en OPAGA?
A pesca de baixura e o marisqueo de Galicia
Non está a flota semi-industrial e industrial.
¿Que competencia ten OPAGA para regular a comercialización?
Prezos de retirada
Acordar medidas da xestión dos recursos e aplicar normas de extensión ao sector.

No se admiten más comentarios