Exposición de borrador de propostas Seminario Pulpo

Como resultado do traballo realizado no Seminario do Polbo 2016, extraeronse unha serie de propostas dos tres espazos de traballo, que durante un tempo estaran en exposición pública. Posteriormente elaborarase un informe de recomendacións que será remitido a administración e a comisión do seguimento do plan de polbo para o seu coñecemento.

Propuestas espacios de trabajo Seminario Final

No se admiten más comentarios