Circular 17/3 Borrador cotas iniciais por modalidade

Adxuntamos a circular nº 3 de data  05 de Xaneiro de 2017.

ENLACE

No se admiten más comentarios