Circular 15/48 Acordos Consello Galego Pesca – Norma comercialización xurelo cerco

Adxuntamos a circular nº 48 de data 12 de Maio de 2015.

ENLACE

No se admiten más comentarios