Circular 15/40 Acordos da Comisión Sectorial Cerco-Consello Galego Pesca

Adxuntamos a circular nº 40 de data 13 de Abril de 2015.

ENLACE

No se admiten más comentarios